Store varmepumper

Indsendt af lja@tvis.net den 3. maj 2019, kl. 14:53

Fjernvarme i Trekantområdet er meget konkurrencedygtig forsyning både selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk. Hvorvidt der er økonomi i at konvertere til fjernvarme afhænger af det enkelte tilfælde, men overordnet set har omstillingen til biomasse stabiliseret prisniveauet i en lang årrække frem.  

Læs mere

FNs 17 Verdensmål

Indsendt af lja@tvis.net den 7. februar 2019, kl. 21:05

5 af 17 Verdensmål FNs 17 Verdensmål er forpligtende målsætninger blandt FNs medlemslande, som skal sikre bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Vi har samlet et overblik over TVIS' bæredygtighedsprofil set i lyset af 5 af FNs 17 Verdensmål, især. Formålet er at understøtte vores ejerkommuners mål og strategier for bæredygtig udvikling og reflektere over hensigtsmæssige forbedringer, som vi kan arbejde med. 

Læs mere

Opdaterede forudsætninger for projektforslag

Indsendt af lja@tvis.net den 27. november 2018, kl. 14:38

”Varmeplan – TVIS” repræsenterer den samlede dokumentation for, hvad ejerkommunerne, herunder TVIS’ bestyrelse har besluttet i 2012- 2013 i relation til varmegrundlag og fremtidig varmeproduktion. ”Varmeplan – TVIS” giver ejerkommuner, bestyrelsen og tilknyttede varmeselskaber en samlet beskrivelse af den planlægning, man har bidraget til. Varmeplan TVIS bliver løbende opdateret. Senest med Bilag E fra november 2018, som beskriver forudsætningerne for projektforslag  

Læs mere

Mens vi venter på Energiforliget

Indsendt af lja@tvis.net den 16. oktober 2018, kl. 10:39

To måneder i den varme stol hos TVIS er gået for Jørgen Nielsen efter han blev ansat som ny direktør for TVIS. Det er ikke et uvant ansvar, han har sat sig i spidsen for blandt andet med en baggrund i Vattenfall, men hos TVIS er markante strategiske målsætninger besluttet på forhånd.

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2018

Indsendt af lja@tvis.net den 12. oktober 2018, kl. 10:33

Det er højsæson for fjernvarme, og vi har et udgivet et splinternyt nyhedsbrev. Læs især om biomasse, og hvordan Ørsted og energibranchen sikrer, at sourcing foregår ansvarligt og miljøhensynsfuldt. Læs også om overskudsvarme og udfordringer med afgiftsniveauet og især udsigterne til, at afgifter vil gøre overskudsvarme dyrt at udnytte. God læselyst!  

Læs mere

Fristen er udløbet: TVIS søger ny direktør

Indsendt af lja@tvis.net den 5. april 2018, kl. 22:13

Ansøgningsfristen er udløbet: TVIS søger ny Direktør TVIS – Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S – søger en strategisk og fagligt dygtig direktør, der kan føre selskabet videre ind i en fremtid med stadigt mere effektiv og miljøvenlig produktion og transmission af varme til borgere og virksomheder i Trekantområdet. Organisationen

Læs mere

Læs vores Årsberetning 2017

Indsendt af lja@tvis.net den 4. april 2018, kl. 12:50

Det er 10 år siden, at TVIS sammen med varmeselskaberne påbegyndte eftersøgningen af en ny og grønnere varmeleverance, som skulle afløse den fossile varmeproduktion på Skærbækværket. Det var starten på en proces, som markerer et grundlæggende skifte i TVIS’ profil og historik på flere forskellige måder. Historisk set er TVIS en grossist, og det er vi sådan set stadig, men med beslutningen om at finansiere 80% (1,5 mia. kr) af Skærbækværkets ombygning til biomasse har TVIS taget ansvaret for fjernvarmens omstilling til vedvarende energi og muliggjort Skærbækværkets eksistensgrundlag.

Læs mere

Overskud af overskudsvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 4. april 2018, kl. 10:02

For at sikre en solid langsigtet udvikling gennemførte TVIS i perioden 2008 – 2013 en række planlægningsprocesser som baggrund for beslutninger omkring det fremtidige fælles varmegrundlag og den tilhørende fælles produktion for TVIS. I 2014 besluttede TVIS fremtidens varmeproduktion, som er dokumenteret i Varmeplan TVIS. TVIS har et klart politisk ønske om at skabe plads for nye Vedvarende Energi (VE) -produktioner og fortsat at udnytte overskudsvarme, når det er attraktivt.  1000 TJ ny, grøn varme

Læs mere

Sider