Opdateret varmegrundlag og varmebehovsprognose

Indsendt af lja@tvis.net den 4. februar 2020, kl. 11:00

TVIS har opdateret prognosen for det forventede fremtidige varmebehov i TVIS’ forsyningsområde. Prognosen er baseret på de tilknyttede fjernvarmeselskabers forventede muligheder for udvidelser og efterspørgsel på varme.

Læs mere

Se kort - Nuværende og potentielle varmeområder

Indsendt af lja@tvis.net den 10. december 2019, kl. 13:18

TVIS har opdateret kortet over fjernvarmeselskabernes forsyningsområder. Kortet viser blandt andet de nuværende fjernvarmeområder, men også de potentielle varmeområder, herunder godkendte projektforslag. Zoom ind på kortet og se, hvor der er grundlag for udviklingen af fjernvarme.   

Læs mere

Vamdrup ansøger om TVIS-varme

Indsendt af lja@tvis.net den 10. oktober 2019, kl. 12:55

  TVIS har på vegne af Vamdrup fjernvarme indsendt et projektforslag om tilslutning til TVIS’ transmissionsnet. Hvis det godkendes, vil TVIS etablere en ny cirka 7,8 km lang transmissionsledning fra TVIS’ transmissionssystem i Lunderskov til fjernvarmecentralen i Vamdrup, ligesom der skal etableres en ny pumpestation og vekslerenhed. Vamdrup fjernvarme har i dag et varmebehov på 36.000 MWh fordelt på 1163 forbrugere, hvor Rockwool leverer cirka 10.000 MWh overskudsvarme, mens resten produceres på lokale naturgaskedler.

Læs mere

Store varmepumper

Indsendt af lja@tvis.net den 3. maj 2019, kl. 14:53

Fjernvarme i Trekantområdet er meget konkurrencedygtig forsyning både selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk. Hvorvidt der er økonomi i at konvertere til fjernvarme afhænger af det enkelte tilfælde, men overordnet set har omstillingen til biomasse stabiliseret prisniveauet i en lang årrække frem.  

Læs mere

FNs 17 Verdensmål

Indsendt af lja@tvis.net den 7. februar 2019, kl. 21:05

5 af 17 Verdensmål FNs 17 Verdensmål er forpligtende målsætninger blandt FNs medlemslande, som skal sikre bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Vi har samlet et overblik over TVIS' bæredygtighedsprofil set i lyset af 5 af FNs 17 Verdensmål, især. Formålet er at understøtte vores ejerkommuners mål og strategier for bæredygtig udvikling og reflektere over hensigtsmæssige forbedringer, som vi kan arbejde med. 

Læs mere

Opdaterede forudsætninger for projektforslag

Indsendt af lja@tvis.net den 27. november 2018, kl. 14:38

”Varmeplan – TVIS” repræsenterer den samlede dokumentation for, hvad ejerkommunerne, herunder TVIS’ bestyrelse har besluttet i 2012- 2013 i relation til varmegrundlag og fremtidig varmeproduktion. ”Varmeplan – TVIS” giver ejerkommuner, bestyrelsen og tilknyttede varmeselskaber en samlet beskrivelse af den planlægning, man har bidraget til. Varmeplan TVIS bliver løbende opdateret. Senest med Bilag E fra november 2018, som beskriver forudsætningerne for projektforslag  

Læs mere

Mens vi venter på Energiforliget

Indsendt af lja@tvis.net den 16. oktober 2018, kl. 10:39

To måneder i den varme stol hos TVIS er gået for Jørgen Nielsen efter han blev ansat som ny direktør for TVIS. Det er ikke et uvant ansvar, han har sat sig i spidsen for blandt andet med en baggrund i Vattenfall, men hos TVIS er markante strategiske målsætninger besluttet på forhånd.

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2018

Indsendt af lja@tvis.net den 12. oktober 2018, kl. 10:33

Det er højsæson for fjernvarme, og vi har et udgivet et splinternyt nyhedsbrev. Læs især om biomasse, og hvordan Ørsted og energibranchen sikrer, at sourcing foregår ansvarligt og miljøhensynsfuldt. Læs også om overskudsvarme og udfordringer med afgiftsniveauet og især udsigterne til, at afgifter vil gøre overskudsvarme dyrt at udnytte. God læselyst!  

Læs mere

Sider