Opdaterede forudsætninger for Projektforslag

Indsendt af lja@tvis.net den 24. januar 2020, kl. 13:41

TVIS har opdateret Varmeplan TVIS' Bilag E, som beskriver de selskabs- og samfundsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde. Læs hele Varmeplan TVIS (link)

Læs mere

29 potentielle virksomheder med overskudsvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 9. april 2017, kl. 22:59

Varmeplan TVIS er et analysearbejde, som TVIS udgav i 2014 i samarbejde med en række rådgivere. I en af analyserne er det undersøgt, om der var flere muligheder for overskudsvarme i Trekantområdet fra lokale virksomheder. 48 virksomheder i de fire ejerkommuner havde potentiale ved enten at have varm luft eller lunken vand som overskud fra sin produktion. Af dem var 41 realistiske at kontakte og 29 af dem viste gensidig interesse for muligheden.

Læs mere

Er fjernvarme grønnere end varmepumper?

Indsendt af lja@tvis.net den 26. januar 2017, kl. 15:00

i Trekantområdet kunne det se ud til at blive tilfældet. I 2017 overgår Skærbækværket til biomasse, hvilket giver fjernvarmeforbrugerne stort set CO2-neutral fjernvarme. For at pumpe de store mængder varmt vand rundt i det 83 kilometer lange tracé er forsyningen dog stadig afhængig af strøm.

Læs mere