Efteråret er kommet til Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 9. oktober 2013, kl. 13:36

Det kan tydeligt ses på fjernvarmeforbruget, at efteråret er kommet til Trekantområdet. Det var især i midten af september, at forbrugerne begyndte at skrue op for deres radiatorer og mildne de kolde temperaturer udenfor.  

Læs mere

Virksomheder kan få tilskud til fjernvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 1. juli 2013, kl. 16:26

  Foto: Gartneriet Gårslev har valgt at få fjernvarme, som de modtager direkte fra TVIS. Fra i dag er det muligt for visse virksomheder at modtage støtte til en omstilling til fjernvarme og vedvarende energi, skriver Morgenavisen Jyllandsposten (JP). Ordningen gør det muligt at skifte fra f.eks. oliefyr til biomasse, varmepumper, solfangere samt solceller, vindmøller og biogas. Forudsætningen for at opnå støtte er bl.a., at virksomhedens forbrug af fossile brændsler og elektricitet skal, som det hedder, "anvendes til fremstilling af en vare, der er bestemt for afsætning".

Læs mere

TVIS ønsker grøn varme fra DONG Energy

Indsendt af lja@tvis.net den 18. juni 2013, kl. 10:25

TVIS har valgt DONG Energy som forhandlingspart om varmeleverance fra et nyt biomassefyret kraftvarmeværk. En enig TVIS-bestyrelse har i dag besluttet, at DONG Energy’s bud på opgaven om et nyt biomassefyret kraftvarmeværk er det mest fordelagtige for borgerne i Trekantområdet. TVIS og DONG Energy indgår dermed i forhandlinger om en leveringsaftale af fjernvarme, samtidigt med at projektet forberedes. Forhandlingerne mellem TVIS og DONG Energy vil munde ud i en endelig beslutning om investeringen på ca. 1,8 mia. kr. i juni 2014.

Læs mere

TVIS sænker prisen

Indsendt af lja@tvis.net den 29. maj 2013, kl. 15:02

Et godt regnskabsår i 2012 betyder, at TVIS kan sætte prisen ned til juli. En sund økonomi i 2012 med overskud betyder, at TVIS sænker prisen på varme fra 1. juli. Den falder med fem procent per GJ på den variable pris. Samtidig stiger den faste pris med 1,5 kr. pr. GJ. Det er især et overskud på 19 millioner fra 2012, men også faldende brændselspriser, der gør det muligt at sænke prisen. Til gengæld er der indført en ny forsyningsafgift i 2013, som siden er steget. Det påvirker det samlede billede.

Læs mere

Fjernvarmen breder sig

Indsendt af lja@tvis.net den 8. maj 2013, kl. 11:32

En ny rapport fra COWI viser, at fjernvarmens fordele er under hastig udbredelse. 63 % af alle boliger modtager i dag fjernvarme, og det gør 61% af offentlige og private virksomheder inden for handel og service også. Samtidig beskæftiger fjernvarmeindustrien et stigende antal medarbejdere og er blevet et varmt eksport-emne. Effektiviseringer

Læs mere

Sider