2015 starter med lavere pris

Indsendt af lja@tvis.net den 12. januar 2015, kl. 11:37

TVIS starter det nye år med at sætte prisen ned på fjernvarmen. Det skyldes først og fremmest, at regeringen har fjernet forsyningssikkerhedsafgiften på varme. Energieffektivisering og generelle spare-tendenser kan også medvirke til det lave niveau, men i begrænset omfang. Det medfører en prisreduktion på 6,5 procent fra 1. januar 2015. I 2014 var prisen gennemsnitligt 107,33 kr/GJ, og den bliver nu sænket til 100,92 kr/GJ. Rekordvarmt år

Læs mere

60 procent af private fjernvarmeanlæg har fejl

Indsendt af lja@tvis.net den 13. februar 2014, kl. 11:13

Der går meget fjernvarme til spilde, og det skyldes dels fejl i fjernvarmesystemet i de private hjem, det skriver dr.dk på baggrund af nye tal fra Teknologisk Institut. Der er fejl på 60 procent af anlæggene i de private boliger, som er tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning. Fejlene spænder over alt fra defekte ventiler til uduelige varmevekslere. Kai Borggren, sekretariatsleder i Fjernvarmens Serviceordning, siger til DR, at han godt kunne tænke sig, at forbrugerne fik samme forhold til deres fjernvarmeanlæg, som til deres bil.

Læs mere

Lokale kedler kan undværes i det lunere vejr

Indsendt af lja@tvis.net den 7. februar 2014, kl. 14:04

På blot et par dage er varmeproduktionen faldet væsentligt hos TVIS, hvilket gør, at fjernvarmeselskabernes kedler kan undværes. Fra i går, torsdag, er det kun varmen fra Skærbækværket og Shell Raffinaderiet, der bliver brugt til fjernvarme.

Læs mere

TVIS har fået ny bestyrelse

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 12:21

TVIS’ nye bestyrelse blev konstitueret den 7. januar. Anledningen er dels folketingsvalget 19. november 2013, der rokerede rundt på taburetterne i de fire ejerkommuner, Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart. Derudover har Vagn Åge Jensen fra Vejle Kommune valgt at overlade posten til en anden. Mads Lund fra Fredericia Kommune blev ikke genvalgt til byrådet, så hans plads måtte også overtages af en anden.

Læs mere

Nye medarbejdere

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 12:16

I 2013 måtte TVIS sige farvel til et par medarbejdere, mens et par nye er kommet til i det nye år. Lars Juncher Ankersen har været projektansat som kommunikationsmedarbejder i det meste af 2013 og har blandt andet stået for TVIS’ nye hjemmeside og nyhedsbrev. Lars vil fremover stadig være tilknyttet TVIS og vil løbende bidrage til vores kommunikationsplatforme.

Læs mere

Sider