60 procent af private fjernvarmeanlæg har fejl

Indsendt af lja@tvis.net den 13. februar 2014, kl. 11:13

Der går meget fjernvarme til spilde, og det skyldes dels fejl i fjernvarmesystemet i de private hjem, det skriver dr.dk på baggrund af nye tal fra Teknologisk Institut. Der er fejl på 60 procent af anlæggene i de private boliger, som er tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning. Fejlene spænder over alt fra defekte ventiler til uduelige varmevekslere. Kai Borggren, sekretariatsleder i Fjernvarmens Serviceordning, siger til DR, at han godt kunne tænke sig, at forbrugerne fik samme forhold til deres fjernvarmeanlæg, som til deres bil.

Læs mere

Lokale kedler kan undværes i det lunere vejr

Indsendt af lja@tvis.net den 7. februar 2014, kl. 14:04

På blot et par dage er varmeproduktionen faldet væsentligt hos TVIS, hvilket gør, at fjernvarmeselskabernes kedler kan undværes. Fra i går, torsdag, er det kun varmen fra Skærbækværket og Shell Raffinaderiet, der bliver brugt til fjernvarme.

Læs mere

TVIS har fået ny bestyrelse

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 12:21

TVIS’ nye bestyrelse blev konstitueret den 7. januar. Anledningen er dels folketingsvalget 19. november 2013, der rokerede rundt på taburetterne i de fire ejerkommuner, Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart. Derudover har Vagn Åge Jensen fra Vejle Kommune valgt at overlade posten til en anden. Mads Lund fra Fredericia Kommune blev ikke genvalgt til byrådet, så hans plads måtte også overtages af en anden.

Læs mere

Nye medarbejdere

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 12:16

I 2013 måtte TVIS sige farvel til et par medarbejdere, mens et par nye er kommet til i det nye år. Lars Juncher Ankersen har været projektansat som kommunikationsmedarbejder i det meste af 2013 og har blandt andet stået for TVIS’ nye hjemmeside og nyhedsbrev. Lars vil fremover stadig være tilknyttet TVIS og vil løbende bidrage til vores kommunikationsplatforme.

Læs mere

Efteråret er kommet til Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 9. oktober 2013, kl. 13:36

Det kan tydeligt ses på fjernvarmeforbruget, at efteråret er kommet til Trekantområdet. Det var især i midten af september, at forbrugerne begyndte at skrue op for deres radiatorer og mildne de kolde temperaturer udenfor.  

Læs mere

Virksomheder kan få tilskud til fjernvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 1. juli 2013, kl. 16:26

  Foto: Gartneriet Gårslev har valgt at få fjernvarme, som de modtager direkte fra TVIS. Fra i dag er det muligt for visse virksomheder at modtage støtte til en omstilling til fjernvarme og vedvarende energi, skriver Morgenavisen Jyllandsposten (JP). Ordningen gør det muligt at skifte fra f.eks. oliefyr til biomasse, varmepumper, solfangere samt solceller, vindmøller og biogas. Forudsætningen for at opnå støtte er bl.a., at virksomhedens forbrug af fossile brændsler og elektricitet skal, som det hedder, "anvendes til fremstilling af en vare, der er bestemt for afsætning".

Læs mere

TVIS ønsker grøn varme fra DONG Energy

Indsendt af lja@tvis.net den 18. juni 2013, kl. 10:25

TVIS har valgt DONG Energy som forhandlingspart om varmeleverance fra et nyt biomassefyret kraftvarmeværk. En enig TVIS-bestyrelse har i dag besluttet, at DONG Energy’s bud på opgaven om et nyt biomassefyret kraftvarmeværk er det mest fordelagtige for borgerne i Trekantområdet. TVIS og DONG Energy indgår dermed i forhandlinger om en leveringsaftale af fjernvarme, samtidigt med at projektet forberedes. Forhandlingerne mellem TVIS og DONG Energy vil munde ud i en endelig beslutning om investeringen på ca. 1,8 mia. kr. i juni 2014.

Læs mere

Sider