Tonni Sørensen er ny maskinmesterpraktikant

Indsendt af lja@tvis.net den 29. januar 2020, kl. 13:24

Tonni Lerche Sørensen er TVIS' nye maskinmesterpraktikant, og hans praktikforløb indebærer, at han skal skrive bachelorprojekt om et relevant emne ved TVIS, som han skal udvælge og dykke ned i de kommende måneder. Tonnis praktikforløb er sammensat, så han følger drifts- og maskinmestrenes daglige rutiner de næste seks uger, samtidig med at han i dialog med kollegerne ved TVIS skal finde frem til et emne til sin opgave, som tager udgangspunkt i driften og udvikling af fjernvarmesystemet i TVIS-området.

Læs mere

Overskudsdamp bliver til spædevand

Indsendt af lja@tvis.net den 17. juni 2019, kl. 10:55

Skærbækværket afbrænder træflis, som består af 45 pct. vand. Det svarer cirka til 200.000 kubikmeter vand om året, som fordamper og ville blive ledt ud ad skorstenen og gå til spilde, hvis varmen i dampen ikke blev udnyttet. Udover varmen fra selve afbrændingen, så udnyttes varmen også fra dampen ved at ”røggaskondensere”, hvilket nedkøler dampen og efterlader store mængder vand, røggaskondensat, som kan bruges til spædevand.

Læs mere

Solvarme fra ny vinkel

Indsendt af lja@tvis.net den 23. april 2019, kl. 13:47

For at reducere omkostningerne har TVIS investeret i et prognoseværktøj, der sikrer, at vi kommer tæt på at kunne forudsige det reelle varmebehov i Trekantområdet. Prognoseværktøjet  Press, er i løbende udvikling, så det er tilpasset vores ønsker og behov i forhold til lokale vilkår. Noget nyt i 2018 er, at vi har tilføjet prognoseværktøjets mulighed for at inddrage solens påvirkning på oplevede temperaturer. Det er kompliceret at kompensere for, fordi skyformationer nødvendigvis også påvirker fænomenet, som især er relevant i forårsmånederne.

Læs mere

Genanvendelse af vand

Indsendt af lja@tvis.net den 5. april 2019, kl. 13:13

TVIS er ved at indgå en ny aftale mellem Skærbækværket og fjernvarmeselskaberne, hvor TVIS leverer spædevand i stedet for, at selskaberne selv skal producere det. Aftalen gør, at vandet fra røggaskondenseringen på Skærbækværket udnyttes til spædevand. Idag udledes det til kloaksystemet, og vi skulle i stedet bruge drikkevand som spædevand. Genanvendelsen er et godt eksempel på, hvordan spild kan udnyttes som ressource.

Læs mere

Skade på TVIS-rør påvirker ikke fjernvarme i Vejle

Indsendt af lja@tvis.net den 8. februar 2019, kl. 8:37

Torsdag formiddag har en entreprenør for BaneDanmark boret hul i TVIS’ fremløbsledning ved jernbaneoverskæringen på Østerbrogade i Vejle. Ingen fjernvarmekunder er berørt af uheldet, da alle berørte fjernvarmeselskaber og TVIS har igangsat lokale kedler, der overtager forsyningen. TVIS været nødt til at lave en nødlukning efter vores pumpestation P51 i Vejle syd, og ligeledes en afspærring af ledninger og vekslere på vores stationer. TVIS arbejder på en tidsplan for reparationen, men vi arbejder på flere scenarier.  Vi opdaterer løbende her på siden. Læs mere om situationen på dr.dk

Læs mere

Spå vejret og spar penge

Indsendt af lja@tvis.net den 4. april 2018, kl. 12:43

TVIS’ drifts- og maskinmestre har selv installeret og monteret nye PLC-tavler, der skal kommunikere med Skærbækværket, samtidig med at nye skærme i kontrolrummet skal formidle nye data. Efter Skærbækværket er sat i drift i slutningen af 2017 skal medarbejderne hos TVIS og på værket koordinere tæt for at tilpasse de to systemer.

Læs mere