BIOMASSE OG FREMTIDEN

TVIS overvåger nøje udviklingen for at gøre alle led i fjernvarmen så effektive og tidssvarende som muligt. Det gælder også udviklingen til fordelagtige energikilder. Derfor har TVIS besluttet at investere 1,5 milliarder kr. i ombygningen af Skærbækværket til biomasse for at få en grønnere, billigere og fortsat stabil varmeforsyning. Fjernvarme er i forvejen en effektiv måde at sikre billig, stabil og miljøvenlig varme på, men det er stadig primært fossile brændsler, som er grundlaget for varmen i Trekantområdet. I de kolde måneder er det omtrent 2/3 af varmen, der kommer fra Skærbækværket, hvor vi udnytter overskudsvarmen fra den naturgasbaserede el-produktion til fjernvarme.

TVIS har gennemført forhandlinger med DONG Energy( nu Ørsted) om en fremtidig varmelevering baseret på biomasse. Fordelene er, at vi bidrager yderligere til samfundets grønne omstilling, og vi værner os mod stigende priser på fossile brændsler. Biomasse er ikke afgiftsbelagt som olie og naturgas, og derfor er det en fordel at tilpasse sig nye teknologier og energikilder. Også for at imødekomme regeringens krav om, at Danmark skal nedsætte CO2-udslippet med 40 procent inden 2020. 

Stabilitet, pris og miljø

Aftalen handler om levering af varme for 400 mio. kr. over de næste 20 år, altså 8 mia. kr. Det overordnede formål for TVIS bag en ny varmeleveringsaftale er at sikre en konkurrencedygtig, stabil og grøn varmeleverance. Vi vil være på forkant med nationale og kommunale strategier om grøn omstilling, hvor en aftale om fjernvarme baseret på biomasse vil pynte på ethvert CO2-regnskab, da vi nedsætter vores CO2-udledning med 78 procent, og 95 procent af varmekilderne er fremover CO2-neutrale.

En aftale med DONG Energy blev underskrevet i juni efter en tilbudsproces om opgaven samt disciplinerede forhandlinger i løbet af foråret. I august var der første spadestik på Skærbækværket, hvor Klima-, Energi og Bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen bidrog med sin arbejdskraft sammen med borgmestrene fra Fredericia, Middelfart og Vejle samt formand for Miljøudvalget i Kolding.
 
Hurtigt derefter begyndte DONG Energy at etablere de nye faciliteter på havnen ved Skærbækværket. Byggeriet forløb fra september 2014 og blev sat idrift i efteråret 2017. I februar 2018 var der Åbent Hus på Skærbækværket i forbindelse med Varmens Dag, hvor 2700 gæster kiggede forbi for at komme bag facaden og se, hvor fjernvarmen i Trekantområdet kommer fra.

Spildtræ som ressource

Ørsted estimerer, at de skal benytte omtrent 450.000 tons træflis om året for at drive Skærbækværket til kapaciteten op til 320 MW. Træflisforbruget vil være størst i varmesæsonen, hvor det forventes, at der vil anløbe 14-30 træflisskibe per måned, men det årlige forbrug vil variere i forhold til efterspørgslen. Ørsted har til hensigt at indkøbe træflis fra leverandører, som sikrer bæredygtig praksis i skovdrift. Det betyder, at skov, biodiversitet, vandressourcer og lokal arbejdskraft er beskyttet.

Ved altid at betale mindre end prisen for træ af  tømmerkvalitet, sikrer de sig, at kun lavkvalitetstræ anvendes til træflisproduktionen og følger op på Ørsteds egne bæredygtighedkrav gennem rapportering og kontrolbesøg.

Kravene er blandt andet, at skovenes produktivitet skal bevares ved genplantning. Drift af skovene skal beskytte økosystemet og sikre sundhed og vitalitet i skovene, ligesom driften skal sikre bevarelse af biodiversitet. Virksomheder og leverandører skal overholde lokal og national lovgivning, og der skal løbende være dokumentation af CO2 - udledning i hele værdikæden for biomasse.

Kapacitet til mere

Selvom Skærbækværket vil levere omtrent 3000-3500 TJ om året, så har TVIS kapacitet til mere. Det er omtrent 55-65 procent af det samlede produktionsbehov i TVIS’ forsyningsområde i de 20 år, som aftalen med Ørsted dækker over. TVIS udgav i 2014 Varmeplan TVIS, hvor vi beskriver, at der stadig vil være plads til ny overskudsvarme og vedvarende energiproduktion. TVIS har iværksat flere konkrete projekter, så det i den kommende tid bliver klarlagt, om det er muligt at finde nye energikilder, der kan levere de 1000 TJ, som det er besluttet, at der skal være plads til. Det kan du læse mere om på de kommende sider.

Jo flere, jo billigere

Som følge af den nye aftale med Ørsted, vil prissammensætningen også ændre sig, så det fra 2017 bliver billigere for forbrugeren at tænde for fjernvarmen. Vores seneste beregninger viser, at en standardfamilie vil få en besparelse på 2100 kr om året. En del af prissammensætningen er variabel og følger markedsprisen på biomasse. Den faste del bliver større og består af finansiering af investeringen i Skærbækværkets ombygning og er fast forrentet på et fordelagtigt tidspunkt. Det betyder også, at jo flere forbrugere, der er tilknyttet varme fra TVIS, jo billigere vil prisen blive for den enkelte. Ved at opsøge flere forbrugere, kan vi  gøre et billigt produkt endnu billigere.