Færre fossile brændsler

TVIS overvåger nøje udviklingen for at gøre alle led i fjernvarmen så effektive og tidssvarende som muligt. Det gælder også udviklingen til fordelagtige energikilder. Derfor har TVIS' ejerkommuner besluttet at investere 1,5 milliarder kr. i ombygningen af Skærbækværket til biomasse for at få en grønnere, billigere og fortsat stabil varmeforsyning, som udfaser fossile brændsler. Langt størstedelen af fjernvarmens sammensætning er nu baseret på Co2-neutrale varmekilder, som bæredygtig biomasse og overskudsvarme. I de kolde måneder er det omtrent 2/3 af varmen, der kommer fra Skærbækværket, som ØRSTED ejer og sourcer biomasse til som brændsel.

Fordelene ved ombygningen af Skærbækværket er, at vi bidrager yderligere til samfundets grønne omstilling, og vi værner os mod stigende priser på fossile brændsler. Biomasse er ikke afgiftsbelagt som olie og naturgas, og derfor er det en fordel at tilpasse sig nye teknologier og energikilder. Også for at imødekomme regeringens krav om, at Danmark skal nedsætte CO2-udslippet med 70 procent inden 2050. 

Stabilitet, pris og miljø

Aftalen handler om levering af varme for 400 mio. kr. over de næste 20 år, altså 8 mia. kr. Det overordnede formål for TVIS bag en ny varmeleveringsaftale er at sikre en konkurrencedygtig, stabil og grøn varmeleverance. Vi vil være på forkant med nationale og kommunale strategier om grøn omstilling, hvor en aftale om fjernvarme baseret på biomasse vil pynte på ethvert CO2-regnskab, da CO2-udledning fra varme faldt med 83 procent på grund af dette ene initiativ.

En aftale med DONG Energy (Ørsted) blev underskrevet i juni 2014 efter en tilbudsproces om opgaven samt disciplinerede forhandlinger i løbet af foråret. I august 2014 var der første spadestik på Skærbækværket, hvor Klima-, Energi og Bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen bidrog med sin arbejdskraft sammen med borgmestrene fra Fredericia, Middelfart og Vejle samt formand for Miljøudvalget i Kolding.
 
Hurtigt derefter begyndte DONG Energy (Ørsted) at etablere de nye faciliteter på havnen ved Skærbækværket. Byggeriet forløb fra september 2014 og blev sat idrift i efteråret 2017. I februar 2018 var der Åbent Hus på Skærbækværket i forbindelse med Varmens Dag, hvor 2700 gæster kiggede forbi for at komme bag facaden og se, hvor fjernvarmen i Trekantområdet kommer fra.

Spildtræ som ressource

Ørsted estimerer, at de skal benytte omtrent 450.000 tons træflis om året for at drive Skærbækværket til kapaciteten op til 320 MW. Træflisforbruget vil være størst i varmesæsonen, hvor det forventes, at der vil anløbe 14-30 træflisskibe per måned, men det årlige forbrug vil variere i forhold til efterspørgslen. Ørsted har til hensigt at indkøbe træflis fra leverandører, som sikrer bæredygtig praksis i skovdrift. Det betyder blandt andet, at skov, biodiversitet, vandressourcer og lokal arbejdskraft er beskyttet.

Ved altid at betale mindre end prisen for træ af  tømmerkvalitet, sikrer de sig, at kun lavkvalitetstræ anvendes til træflisproduktionen og følger op på branchekrav til bæredygtighed gennem rapportering og kontrolbesøg.

Kravene er blandt andet, at skovenes produktivitet skal bevares ved genplantning. Drift af skovene skal beskytte økosystemet og sikre sundhed og vitalitet i skovene, ligesom driften skal sikre bevarelse af biodiversitet. Virksomheder og leverandører skal overholde lokal og national lovgivning, og der skal løbende være dokumentation af CO2 - udledning i hele værdikæden for biomasse.

Kapacitet til mere

Selvom Skærbækværket vil levere omtrent 3000-3500 TJ om året, så har TVIS kapacitet til mere. Det er omtrent 55-65 procent af det samlede produktionsbehov i TVIS’ forsyningsområde i de 20 år, som aftalen med Ørsted dækker over. TVIS udgav i 2014 Varmeplan TVIS, hvor vi beskriver, at der stadig vil være plads til ny overskudsvarme og vedvarende energiproduktion. TVIS har iværksat flere konkrete projekter, så det i den kommende tid bliver klarlagt, om det er muligt at finde nye energikilder, der kan levere de 1000 TJ, som det er besluttet, at der skal være plads til. 

Jo flere, jo billigere

Som følge af den nye aftale med Ørsted, vil prissammensætningen også ændre sig, så det fra 2017 bliver billigere for forbrugeren at tænde for fjernvarmen. Vores seneste beregninger viser, at en standardfamilie vil få en besparelse på 2100 kr om året. En del af prissammensætningen er variabel og følger markedsprisen på biomasse. Den faste del bliver større og består af finansiering af investeringen i Skærbækværkets ombygning og er fast forrentet på et fordelagtigt tidspunkt. Det betyder også, at jo flere forbrugere, der er tilknyttet varme fra TVIS, jo billigere vil prisen blive for den enkelte. Ved at opsøge flere forbrugere, kan vi  gøre et billigt produkt endnu billigere.