BENCHMARKING

 

Fjernvarmen er vidt udbredt i Danmark, fordi det er et effektivt, stabilt og billigt system, så danskerne ubekymret kan forvente varme i radiatorerne hele året på alle tidspunkter af døgnet. TVIS samarbejder med Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), Varmeplan Aarhus (VPA) for at dele viden, der kan udvikle og forbedre fjernvarmen. Siden 2009 har selskaberne arbejdet for bedre at kunne sammenligne resultater ved hjælp af ens modeller. Det giver os mulighed for at dele erfaringer, der kan optimere driften. 

Benchmarking er et begreb for en række fælles standarder, der skaber gennemsigtighed og er et brugbart sammenligningsgrundlag på tværs af de enkelte selskabers resultater. Benchmarking gør det især muligt for CTR, VEKS, VPA og TVIS at sammenligne resultater for produktion, transmission, administration og tekniske parametre.

De fire selskaber har udviklet et samlet resultat for 2009, som er året, hvor vi først har fået denne mulighed for at sammenligne driften med hinanden. Fokus har i første omgang været at udvikle viden, som de enkelte selskaber kan benytte internt i det daglige arbejde. Det er også meningen på sigt at benytte resultaterne til en fælles ekstern kommunikation. Med tiden vil der blive tilføjet flere år, så det er muligt at beregne et gennemsnit for driften samt at analysere tendenser og resultater af målrettede tiltag.

 

KONTAKT