Forsyningskort

TVIS overvåger og vedligeholder et transmissionsnet, der består af 83 kilometer transmissionsledninger under og over jorden, samt 54 stationsanlæg. Fjernvarmeselskaberne står for distributionsnettet, der leder varmen ud til Trekantområdets virksomheder, institutioner og husstande.

TVIS' tracé, stationer og leverandører

TVIS’ transmissionsrør strækker sig over 83 kilometer fra Bredballe i Nord til Sdr. Bjert i Kolding via Fredericia og Middelfart og er markeret med rød. De farvede områder på kortet er fjernvarmeselskabernes nuværende forsyningsområder, mens de grå områder og grå prikker er potentielle varmeområder.

Langs tracéet er vores 54 veksler- og pumpestationer markeret med sorte cirkler, og leverandørerne er markeret med grå cirkler. Du kan klikke på markeringerne for at læse mere.

PtX-økosystem

På nederste kort kan du se, hvor energisystemerne krydser hinanden i Trekantområdet, og dermed hvor det kan være fordelagtigt for nye virksomheder at etablere sig for at være tæt på den rette energiinfrastruktur. Data er fra Energinet og Datafordeleren og opdateres automatisk. TVIS har ikke ansvar for kortets præcision.

Gasledninger er gule
Eldistribution (50-100 Kv) er grøn
Eltransmission (100< Kv) er lyseblå
Varmetransmission er rød