Forsyningskort

TVIS overvåger og vedligeholder et transmissionsnet, der består af 83 kilometer underjordiske varmeledninger samt 51 stationsanlæg. Fjernvarmeselskaberne står for distributionsnettet, der leder varmen ud til Trekantområdets virksomheder, institutioner og husstande.

TVIS' tracé, stationer og leverandører

TVIS’ transmissionsrør strækker sig over 83 kilometer fra Bredballe i Nord til Sdr. Bjert i Kolding via Fredericia og Middelfart og er markeret med rød. De farvede områder på kortet er fjernvarmeselskabernes nuværende forsyningsområder, mens de grå områder og grå prikker er potentielle varmeområder.

Langs tracéet er vores 51 veksler- og pumpestationer markeret med sorte cirkler, og leverandørerne er markeret med grå cirkler. Du kan klikke på markeringerne for at læse mere.