Du er nødt til at acceptere statestik cookies for at se indholdet

Dokumenteret bæredygtighed

I 2018 modtog Skærbækværket 325.000 tons træflis, som blev til fjernvarme til omtrent 55.000 forbrugere i Trekantområdet. 83% af biomassen er certificeret bæredygtigt, ifølge en ny rapport fra Nepcon. Nepcon er et uafhængigt certificeringsfirma, der er ansvarlig for at dokumentere, at sourcingen af biomasse til Ørsteds værker foregår ansvarligt ifølge Brancheaftalen for biomasse.

Ørsteds værker modtog i 2018 cirka 2.300.000 tons træbaseret skovbiomasse totalt, fordelt på cirka 75 % træpiller og cirka 25% træflis. Skærbækværket modtager cirka 14% af den mængde, dog er det kun Herningværket og Skærbækværket, der modtager træflis.

Det er spildtræ, der bliver udnyttet til biomasse, hvilket også betyder, at der ikke bliver fældet træ med det formål at producere biomasse til energi. Ørsted stiller krav i sin sourcing til leverandører om at oplyse hvilke træarter der indgår,
eller kan indgå, i den leverede biomasse, og har registeret følgende træartsgrupper for den flis, der er modtaget:
• Baltikum: Blandet løv- og nåltræ, herunder primært skovfyr, rødgran og birk.
• USA & Canada: løvtræ og nåletræer, herunder primært fyr og blandet løvtræer.
• Rusland & Hviderusland: Blandet løv- og nåletræ.
• Norden: Blandet løv og nål, herunder primært rødgran, sitkagran, skovfyr og
forskellige løvtræer.
• Øvrige Europa: Blandet løv og nål, herunder fyr, akacie og eukalyptus

Læs hele rapporten
 

Du er nødt til at acceptere statestik cookies for at se indholdet