SAMARBEJDE OG LAVE PRISER

Fra 2018 har TVIS valgt at investere i et nyt biomassekraftvarmeværk, da biomasse er mindre afgiftsbelagt end andre typer brændsel. Udover at bidrage til den grønne omstilling har det været et krav fra TVIS' side, at prisen ikke må blive påvirket af andet end udgifterne til at produktionen af varme. Det sikrer en fornuftig balance mellem prisniveau og miljøhensyn.

TVIS’ varmepris er omkostningsbaseret, og det er TVIS’ overordnede økonomiske princip, at selskabet skal hvile i sig selv. Derfor kan vi holde prisniveauerne lave, hvilket er en af årsagerne til, at fjernvarme er den billigste måde at opvarme sit hus i Trekantområdet, når man medregner udgifter til installation, varmeenhedens levetid og vedligehold.

Overskud føres tilbage til forbrugerne

Når muligheden opstår, tilbagefører TVIS sit overskud til varmeforbrugerne, da selskabet ikke er sat i verden for at skabe overskud, men for at sikre en lav varmepris. Den milde vinter i 2014 og faldende brændselspriser betød for eksempel, at TVIS førte penge tilbage til varmeforbrugerne via fjernvarmeselskaberne. Sammenlagt handlede det om en overdækning på 67 millioner kroner fra varmeåret 2014 og en udsigt til overskud i 2015, som TVIS førte tilbage til forbrugerne af to omgange. Tilsvarende er der i 2016 også af to omgange ført millionbeløb tilbage til fjernvarmeselskaberne. I 2017 har vi tilbageført et to-cifret millionbeløb, som skyldes en vundet sag over SKAT. Det har gennemsnitligt sænket varmepriserne for et standardhus med 700 kr om året

I 2017 overgår Skærbækværket til at producere kraftvarme baseret på biomasse. TVIS har finansieret 80% af investeringen til gengæld for retten til varmedelen, og det gør, at TVIS ser frem til at sænke sine priser med 13%, når Skærbækværket går i drift. 

TVIS udgiver hvert år et årsregnskab, hvor det er muligt at se flere detaljer om TVIS' økonomi.