SAMARBEJDE OG LAVE PRISER

TVIS’ vision er at levere miljøvenlig fjernvarme til konkurrencedygtige priser i hele Trekantområdet. Og det er muligt gennem udnyttelsen af overskudsvarme fra industrien i området. En hurtig gældsafvikling betyder, at TVIS’ varmepris er på samme lave niveau, som da selskabet startede i midten af 80’erne. Derudover har TVIS valgt at lade prisniveauet følge kulprisens udvikling, som er brændslet med det laveste prisniveau. 

 Fra 2018 har TVIS valgt at investere i et nyt biomassekraftvarmeværk, da biomasse er mindre afgiftsbelagt end andre typer brændsel. Udover at bidrage til den grønne omstilling har det været et krav fra TVIS' side, at prisen ikke må blive påvirket af andet end udgifterne til at produktionen af varme. Det sikrer en fornuftig balance mellem prisniveau og miljøhensyn.

TVIS er et non-profit selskab

TVIS’ varmepris er omkostningsbaseret, og det er TVIS’ overordnede økonomiske princip, at selskabet skal hvile i sig selv. Derfor kan vi holde prisniveauerne lave og sænkede for eksempel prisen 1. januar 2015. Det skyldtes først og fremmest, at regeringen fjernede forsyningssikkerhedsafgiften på varme. Energieffektivisering og generelle spare-tendenser medvirker også til det lave prisniveau, men i begrænset omfang. Det medførte en prisreduktion på 6,5 procent fra 1. januar 2015. I 2014 var prisen gennemsnitligt 107,33 kr/GJ, og den blev sænket til 100,92 kr/GJ.

Overskud føres tilbage til forbrugerne

Når muligheden opstår, tilbagefører TVIS sit overskud til varmeforbrugerne, da selskabet ikke er sat i verden for at skabe overskud, men for at sikre en lav varmepris. Den milde vinter i 2014 og faldende brændselspriser betød for eksempel, at TVIS førte penge tilbage til varmeforbrugerne via fjernvarmeselskaberne. Sammenlagt handlede det om en overdækning på 67 millioner kroner fra varmeåret 2014 og en udsigt til overskud i 2015, som TVIS førte tilbage til forbrugerne af to omgange. Tilsvarende er der i 2016 også af to omgange ført millionbeløb tilbage til fjernvarmeselskaberne.

I 2017 overgår Skærbækværket til at producere kraftvarme baseret på biomasse. TVIS har finansieret 80% af investeringen til gengæld for retten til varmedelen, og det gør, at TVIS ser frem til at sænke sine priser med 10%, når Skærbækværket går i drift. Gennemsnitligt i hele Trekantområdet betyder det, at et standardhus, efter Dansk Fjernvarmes definition, på 130 kvm vil få en årlig besparelse på 2000 kr på varmeregningen. 

TVIS udgiver hvert år et årsregnskab, hvor det er muligt at se flere detaljer om TVIS' økonomi.